Home

CUM JUBILO

Damesschola Watou

De damesschola Cum Jubilo, het driejaarlijks Internationaal Gregoriaans Festival en het kunstdorp Watou zijn drie begrippen die bijzonder nauw samenhangen.

Cum Jubilo rekruteert ongeveer de helft van haar zangers in Watou, is ontstaan in Watou en heeft Sint-Jan ter Biezen, een deelgemeente van Watou, als thuiskerk.

Cum Jubilo en het Festival hebben dezelfde stichter en voorzitter, Bernard Deheegher.

Hij is, evenals de dirigente van de schola, Isabelle Theodon, geboren en actief in Watou.

Deze sterke band met Watou betekent echter niet dat de gemeentegrens een exclusieve factor is bij het rekruteren van nieuwe zangers, integendeel! Reeds vanaf haar ontstaan stelden zangers uit Haringe en Poperinge hun muzikale talenten ter beschikking, later versterkt met dames uit Lo, Ieper, en Wijtschate. Het koor telt momenteel 11 leden. Verheugend is het feit dat er momenteel 3 kandidaat-scholaleden in opleiding zijn.

Actueel

Op Pasen werden drie nieuwe leden in de schola opgenomen

 

In januari 2019 werd een wervingsactie op punt gesteld voor de rekrutering van dames om aan te sluiten bij Cum Jubilo.We ontvingen drie positieve reacties waarvan twee personen uit Watou, nl Gerda Bleus en Marie Ernould. De derde persoon , Chris Bekaert, woont in Zonnekeke.

In februari, maart en april werd hen een spoedcursus gregoriaans aangeboden om de integratie vlot te laten verlopen.

Op Pasen kregen ze de koorpij, wat betekent dat ze effectief lid werden van de schola, en alle activiteiten meevolgen.

Cum Jubilo zong op Gala-Avond van de Poperingse Cultuurprijzen

 

De Stad Poperinge en de Cultuurraad verleenden in 2019 de titel van “Ambassadeur van Poperinge”   aan het “Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou”. Deze erkenning richt zich niet enkel naar de leden van de stuurgroep van het Festival, maar naar alle festivalmedewerkers.

 

Wat is een ambassadeur van Poperinge? Een Ambassadeur Van Poperinge is een ware vaandeldrager van de stad. Personen, groepen, verenigingen die hun roots in Poperinge hebben, maar die nu nationaal en internationaal naam en faam maken. De verdiensten van deze persoon of groep overstijgen de Poperingse grenzen in grote mate. Een ware ambassadeur van Poperinge in binnen- en buitenland. Het festival voldoet volledig aan deze omschrijving, en daarom kende de Stad deze bijzondere onderscheiding aan het Festival toe.

 

Deze eretitel werd toegekend op het Gala van de Poperingse Cultuurprijzen, op vrijdagavond 5 april 2019.

 

Het programma startte in de Sint-Bertinuskerk met een concert verzorgd door de schola Cum Jubilo uit Watou o.l.v. Isabelle Theodon en door Sowon Kim of Agnes uit Zuid-Korea.  Een honderdtal genodigden woonden dit muzikaal moment bij. Daarna volgde in De Kouter een verzorgde happening met de overhandiging van de prijs.

Ingetogen Gregoriaanse pelgrimage op aswoensdag 2019 in historisch Brugge.


Het initiatief om op 6 maart, aswoensdag, als invulling van het begin van de vasten,  de diverse getijden en de mis te vieren in vijf historische locaties van Brugge was een hedendaagse  pelgrimage met accent op rust en kunst.

Aswoensdag is een dag van gebed en soberheid.  De damesschola Cum Jubilo uit Watou probeerde dit te vertolken via de ingetogen schoonheid en sacraliteit eigen aan het gregoriaans. We luisterden in stilte en stonden stil bij de afwisseling langs diverse kapellen, kerken en de kathedraal. Het zijn allen locaties met een bijzonder verhaal.

Deze aswoensdagwandeling doorheen spiritueel Brugge, met als gids en leidraad het gregoriaans was wel een unicum, en kon toelaten zowel de aanvang van de vasten als de stad op een andere manier te ervaren.

 

Op deze moderne pelgrimstocht wandelden we van de Kapel van de Blindekens ( Lauden)  naar de Begijnhofkerk ( H.Mis en aswijding), vervolgens naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk ( Sext), nadien  naar de Basiliek van het Heilig Bloed ( None) om tenslotte de tocht te eindigen in de Kathedraal (Vesper of avondgebed). De deelnemers konden de route zelfstandig lopen en  een deelprogramma of het volledig programma meevolgen. Belangstelling was er zeker. Telkens woonden 50 à 100 mensen of meer een van de vieringen bij.

 

Het initiatief beruste op  een samenwerking tussen de federatie Sint-Donatius Brugge, Ignace Thevelein, kapelmeester van de kathedraal en de damesschola Cum Jubilo uit Watou (info 057 388 267 of  www.cumjubilo.be)

Marleen Baelde, koormeter van Cum Jubilo


Het Gregoriaans koor “Cum Jubilo” werd opgericht in 1976. De eerste koormeter van de schola was Mevrouw Martha Van Eecke-Deheegher. Ze overleed in oktober 1992.

Tot aan haar overlijden in juni 2017 nam Bernadette Deconinck de functie van koormeter over. Bernadette bezat de sterke gave van het verbinden, het samenbrengen en samenhouden van mensen. Ze was een bruggenbouwer.


De koorleden  waren dan ook zeer verheugd toen Marleen Baelde verleden jaar positief reageerde op hun vraag om Bernadette als koormeter van Cum Jubilo te willen opvolgen.

Dit werd geofficialiseerd en feestelijk gevierd op vrijdagavond 1 maart in “Forge de Belles Histoires”  , de ruimte voor verbindende verhalen van Made in Inox.


Meezingen met het koor?

Ben je toe aan een muzikale uitdaging?

Kan ook bij jou interesse voor het gregoriaans worden gewekt?

 

Kom dan gewoon eens proberen en de sfeer proeven.

Cum Jubilo is een groep van elf dames met verschillende achtergrond en leeftijd.

Die diversiteit verleent de groep een eigen karakter en een eigen dynamiek.

 

De repetities vinden meestal op woensdagavond plaats in Poperinge.

De leden komen uit Watou, Poperinge, Ieper en Lo.

De schola werkt een boeiende programmatie uit in de regio, maar ook daarbuiten.

Zo werden de laatste jaren koorreizen ingericht naar Israël, Rome en Assisi.

 

Om nieuwe koorleden de kans te bieden zich muzikaal vlot te integreren werd een specifiek inlooptraject op punt gesteld.

Deze laagdrempelige cursus op maat, waarvoor drie kandidaat-zangers zich hebben aangemeld, startte begin februari 2019.

Het is de bedoeling dat zij op Pasen 2019 de schola zouden vervoegen.

 

Voor verdere info kan je  contact opnemen met Bernard Deheegher, 057 388 267  of  bernard.deheegher@gmail.com  www.cumjubilo.be

Audities en thema-avonden

Cum Jubilo heeft in haar repertoire enkele inspirerende projecten voor het realiseren van een boeiende en ontdekkende muzikale wandeling doorheen het rijke Gregoriaanse repertoire.


Het ganse jaar door kunnen een bloemlezing uit het rijke Mariarepertorium of gezangen uit het Hooglied een thema zijn voor een boeiende kennismaking met het Gregoriaans.


Gedurende de maand december kunnen wij met repertoire uit de advents- en kersttijd instaan voor een stemmige muzikale voorbereiding op dit hoogfeest.


Het project “Passio Domini” is gericht op de vastenperiode en de Goede Week, en omvat de Gregoriaans Matteüspassie, met als ingelaste meditatiemomenten grote responsories en antifonen uit de Goede Weekofficies.


Eerstvolgende optredensZondag

 8 december 2019Jaarmis voor Yvette Soubry

(Tweede Adventszondag)


Kerk Sint-Jan-ter-Biezen


10:30u


Zondag

  24 december 2019


Kerstzingen rond de kribbe

17:40


Vooravondmis voor het hoogfeest van Kerstmis


Kerk Sint-Jan-ter-Biezen


18:00

Zaterdag

4 januari 2020


Feestmis voor Epifanie of Driekoningen, gevolgd door 'Galettes des Rois' in de zaal VandaeleKerk Houtkerke


18:30uZondag

  5 januari 2020


Hoogmis voor het feest van Epifanie of DriekoningenKerk Sint-Jan-ter-Biezen


10:30Contact


Bernard Deheegher


Moenaardestraat 20

8978 Watou - België


bernard.deheegher@gmail.com00 32 57- 38 82 67

00 32 477- 65 09 21

recentste update:  2 december 2019