Home

CUM JUBILO

Damesschola Watou

Sint-Pietersbasiliek Rome

De damesschola Cum Jubilo, het driejaarlijks Internationaal Gregoriaans Festival en het kunstdorp Watou zijn drie begrippen die bijzonder nauw samenhangen.

Cum Jubilo rekruteert ongeveer de helft van haar zangers in Watou, is ontstaan in Watou en heeft Sint-Jan ter Biezen, een deelgemeente van Watou, als thuiskerk.

Cum Jubilo en het Festival hebben dezelfde stichter en voorzitter, Bernard Deheegher.

Hij is, evenals de dirigente van de schola, Isabelle Theodon, geboren en actief in Watou.

Deze sterke band met Watou betekent echter niet dat de gemeentegrens een exclusieve factor is bij het rekruteren van nieuwe zangers, integendeel! Reeds vanaf haar ontstaan stelden zangers uit Haringe en Poperinge hun muzikale talenten ter beschikking, later versterkt met dames uit Lo, Ieper, Wijtschate en zelfs het Franse Duinkerke zodat de schola momenteel 13 leden telt.

Gregoriaanse pelgrimage op aswoensdag in historisch Brugge.

 

Het initiatief om op 6 maart, aswoensdag, als invulling van het begin van de vasten,  de diverse getijden en de mis te vieren in vijf historische locaties van Brugge, kan als een hedendaagse  pelgrimage met accent op rust en kunst worden bestempeld.

Aswoensdag is een dag van gebed en soberheid.  De damesschola Cum Jubilo uit Watou probeert dit te vertolken via de ingetogen schoonheid en sacraliteit eigen aan het gregoriaans. We luisteren in stilte en staan stil bij de afwisseling langs diverse kapellen, kerken en de kathedraal. Het zijn allen locaties met een bijzonder verhaal.

Deze aswoensdagwandeling doorheen spiritueel Brugge, met als gids en leidraad het gregoriaans is wel een unicum, en kan misschien toelaten zowel de aanvang van de vasten als de stad op een andere manier te ervaren.

 

Op deze moderne pelgrimstocht wandel je van de Kapel van de Blindekens (09:30 Lauden)  naar de Begijnhofkerk (11:00 H.Mis), vervolgens naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk (12:00 Sext), nadien  naar de Basiliek van het Heilig Bloed (15:00 None) om tenslotte de tocht te eindigen in de Kathedraal (17:15 Vesper of avondgebed). De deelnemers kunnen de route zelfstandig lopen en  een deelprogramma of het volledig programma meevolgen.

 

Het initiatief berust op  een samenwerking tussen de federatie Sint-Donatius Brugge, Ignace Thevelein, kapelmeester van de kathedraal en de damesschola Cum Jubilo uit Watou (info 057 388 267 of  www.cumjubilo.be)

Meezingen met het koor?

Ben je toe aan een muzikale uitdaging?

Kan ook bij jou interesse voor het gregoriaans worden gewekt?

 

Kom dan gewoon eens proberen en de sfeer proeven.

Cum Jubilo is een groep van elf dames met verschillende achtergrond en leeftijd.

Die diversiteit verleent de groep een eigen karakter en een eigen dynamiek.

 

De repetities vinden meestal op woensdagavond plaats in Poperinge.

De leden komen uit Watou, Poperinge, Ieper en Lo.

De schola werkt een boeiende programmatie uit in de regio, maar ook daarbuiten.

Zo werden de laatste jaren koorreizen ingericht naar Israël, Rome en Assisi.

 

Om nieuwe koorleden de kans te bieden zich muzikaal vlot te integreren wordt een specifiek inlooptraject op punt gesteld.

Deze laagdrempelige cursus op maat vangt eerstdaags aan.

Twee personen zijn op datum van 16 januari 2019 reeds aangemeld. Word jij de derde?

 

Voor verdere info kan je  contact opnemen met Bernard Deheegher, 057 388 267  of  bernard.deheegher@gmail.com  www.cumjubilo.be

Audities en thema-avonden

Cum Jubilo heeft in haar repertoire enkele inspirerende projecten voor het realiseren van een boeiende en ontdekkende muzikale wandeling doorheen het rijke Gregoriaanse repertoire.


Het ganse jaar door kunnen een bloemlezing uit het rijke Mariarepertorium of gezangen uit het Hooglied een thema zijn voor een boeiende kennismaking met het Gregoriaans.


Gedurende de maand december kunnen wij met repertoire uit de advents- en kersttijd instaan voor een stemmige muzikale voorbereiding op dit hoogfeest.


Het project “Passio Domini” is gericht op de vastenperiode en de Goede Week, en omvat de Gregoriaans Matteüspassie, met als ingelaste meditatiemomenten grote responsories en antifonen uit de Goede Weekofficies.


Actueel

In memoriam Yvette Soubry

 

 

 

 

Op donderdag 29 november 2019 in de vroege ochtend overleed ons dierbaar koorlid Yvette Soubry.

 

Watou vormde een permanente draad doorheen de levensloop van Yvette: ze groeide er op en liep er ook school, ze heeft er gewoond en gewerkt, ze heeft er intens geleefd en is er tenslotte ook gestorven. Ze bezat een diepe band met het dorp en met vele inwoners. In haar omgang straalde ze vriendelijkheid en zelfvertrouwen uit. Haar ogen glimlachten bij iedere ontmoeting mee.

 

Ze smeedde voor haar gezin en familie hechte banden, en ontving hiervoor een grote dankbaarheid terug. Na het vroegtijdig afsterven van haar man Robert in 2004, die ze tijdens zijn ziekte intens omringde en verzorgde, vond ze bij haar familie diepe steun om het verdriet te verwerken.

Ze hield zielsveel van haar kleinkinderen die ze zo bijzonder vond; geen inspanning of moeite voor hen was teveel.

Ze was fier op haar vakantiewoning Het Oogbad waar ze haar gasten telkens op een fijne manier  verwelkomde.

 

Yvette bezat talrijke talenten en deze stelde ze ten dienste van velen.

In het Toneel Watou Westhoek acteerde ze met een grote natuurlijke eigen stijl, die haar geliefd maakte bij alle toeschouwers.

Sedert 1978 stond ze aan de wieg van de Schola Cum Jubilo en van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou.

Het Gregoriaans was voor haar de kortste weg naar God. Daarom was ze ook zo bijzonder gelukkig om enkele jaren geleden te kunnen zingen in de gewijde plaatsen van het Heilig Land en in Rome.

Als verantwoordelijke van de keukenploeg van het Festival bewaren we van haar het beeld van een vrouw met een ijzersterke wils-kracht. Ze wilde dat het Festival lukte en verleende kracht aan ieder die met haar meewerkte. Ze was bijzonder kranig en werkte het Festival 2018 volledig af. Niemand merkte iets, totdat ze zich een paar weken nadien liet onderzoeken en de diagnose te horen kreeg. Van dan af ging het vrij snel bergaf. Ze had gehoopt op een langere levensherfst. Dank zij de intense zorgen van haar kinderen en familie kon ze, eenmaal alle medische hoop was opgegeven, naar huis terugkeren om er in haar vertrouwde omgeving afscheid te nemen.

 

Ze trad de dood waardig tegemoet en vond, gesteund door de laatste sacramenten, de nodige rust.  Deze rust ging over naar een “eeuwige rust” . Het “Requiem aeternam” dat ze ontelbare malen zelf heeft gezongen, weerklonk op 8 december in de Sint-Bavokerk biddend voor haar.

Yvette had een diepe verering voor Onze Lieve Vrouw. Het was symbolisch sterk dat ze op 8 december, feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, ten grave werd gedragen. Salve Regina, of Gegroet o Koningin, was diep in haar hart gegrift.

 

We namen piëteitsvol en dankbaar afscheid.

We zullen Yvette heel erg missen.

 

Bernard Deheegher,

 

 

 

 

 

Eerstvolgende optredens

Zondag

24 februari 2019

 

Vesper en Lof

voor het feest van de

H.Walburga

 

Sint-Walburgakerk

8930 Veurne

 

16:00u


Woensdag

6 maart 2019

 

Gregoriaanse Pelgrimage

op aswoensdag

in historisch Brugge

 

Alle info bovenaan deze pagina

 

Zondag

31 maart 2019

 

Hoogmis

voor Laetarezondag

 

Sint-Elooiskerk

59140 Dunkerque

 

11:30u

 

 


Zaterdag

20 april 2019

 

Paaswake

 

Kerk

Sint-Jan-ter-Biezen

 

20:00u

 

 

Contact


Bernard Deheegher


Moenaardestraat 20

8978 Watou - België


bernard.deheegher@gmail.com00 32 57- 38 82 67

00 32 477- 65 09 21

recentste update:5 februari 2019