Home

CUM JUBILO

Damesschola Watou

Sint-Pietersbasiliek Rome

De damesschola Cum Jubilo, het driejaarlijks Internationaal Gregoriaans Festival en het kunstdorp Watou zijn drie begrippen die bijzonder nauw samenhangen.

Cum Jubilo rekruteert ongeveer de helft van haar zangers in Watou, is ontstaan in Watou en heeft Sint-Jan ter Biezen, een deelgemeente van Watou, als thuiskerk.

Cum Jubilo en het Festival hebben dezelfde stichter en voorzitter, Bernard Deheegher.

Hij is, evenals de dirigente van de schola, Isabelle Theodon, geboren en actief in Watou.

Deze sterke band met Watou betekent echter niet dat de gemeentegrens een exclusieve factor is bij het rekruteren van nieuwe zangers, integendeel! Reeds vanaf haar ontstaan stelden zangers uit Haringe en Poperinge hun muzikale talenten ter beschikking, later versterkt met dames uit Lo, Ieper, en Wijtschate. Het koor telt momenteel 11 leden. Verheugend is het feit dat er momenteel 3 kandidaat-scholaleden in opleiding zijn.

Actueel

Ingetogen Gregoriaanse pelgrimage op aswoensdag 2019 in historisch Brugge.


Het initiatief om op 6 maart, aswoensdag, als invulling van het begin van de vasten,  de diverse getijden en de mis te vieren in vijf historische locaties van Brugge was een hedendaagse  pelgrimage met accent op rust en kunst.

Aswoensdag is een dag van gebed en soberheid.  De damesschola Cum Jubilo uit Watou probeerde dit te vertolken via de ingetogen schoonheid en sacraliteit eigen aan het gregoriaans. We luisterden in stilte en stonden stil bij de afwisseling langs diverse kapellen, kerken en de kathedraal. Het zijn allen locaties met een bijzonder verhaal.

Deze aswoensdagwandeling doorheen spiritueel Brugge, met als gids en leidraad het gregoriaans was wel een unicum, en kon toelaten zowel de aanvang van de vasten als de stad op een andere manier te ervaren.

 

Op deze moderne pelgrimstocht wandelden we van de Kapel van de Blindekens ( Lauden)  naar de Begijnhofkerk ( H.Mis en aswijding), vervolgens naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk ( Sext), nadien  naar de Basiliek van het Heilig Bloed ( None) om tenslotte de tocht te eindigen in de Kathedraal (Vesper of avondgebed). De deelnemers konden de route zelfstandig lopen en  een deelprogramma of het volledig programma meevolgen. Belangstelling was er zeker. Telkens woonden 50 à 100 mensen of meer een van de vieringen bij.

 

Het initiatief beruste op  een samenwerking tussen de federatie Sint-Donatius Brugge, Ignace Thevelein, kapelmeester van de kathedraal en de damesschola Cum Jubilo uit Watou (info 057 388 267 of  www.cumjubilo.be)

Marleen Baelde, koormeter van Cum Jubilo


Het Gregoriaans koor “Cum Jubilo” werd opgericht in 1976. De eerste koormeter van de schola was Mevrouw Martha Van Eecke-Deheegher. Ze overleed in oktober 1992.

Tot aan haar overlijden in juni 2017 nam Bernadette Deconinck de functie van koormeter over. Bernadette bezat de sterke gave van het verbinden, het samenbrengen en samenhouden van mensen. Ze was een bruggenbouwer.


De koorleden  waren dan ook zeer verheugd toen Marleen Baelde verleden jaar positief reageerde op hun vraag om Bernadette als koormeter van Cum Jubilo te willen opvolgen.

Dit werd geofficialiseerd en feestelijk gevierd op vrijdagavond 1 maart in “Forge de Belles Histoires”  , de ruimte voor verbindende verhalen van Made in Inox.


Meezingen met het koor?

Ben je toe aan een muzikale uitdaging?

Kan ook bij jou interesse voor het gregoriaans worden gewekt?

 

Kom dan gewoon eens proberen en de sfeer proeven.

Cum Jubilo is een groep van elf dames met verschillende achtergrond en leeftijd.

Die diversiteit verleent de groep een eigen karakter en een eigen dynamiek.

 

De repetities vinden meestal op woensdagavond plaats in Poperinge.

De leden komen uit Watou, Poperinge, Ieper en Lo.

De schola werkt een boeiende programmatie uit in de regio, maar ook daarbuiten.

Zo werden de laatste jaren koorreizen ingericht naar Israël, Rome en Assisi.

 

Om nieuwe koorleden de kans te bieden zich muzikaal vlot te integreren werd een specifiek inlooptraject op punt gesteld.

Deze laagdrempelige cursus op maat, waarvoor drie kandidaat-zangers zich hebben aangemeld, startte begin februari 2019.

Het is de bedoeling dat zij op Pasen 2019 de schola zouden vervoegen.

 

Voor verdere info kan je  contact opnemen met Bernard Deheegher, 057 388 267  of  bernard.deheegher@gmail.com  www.cumjubilo.be

Audities en thema-avonden

Cum Jubilo heeft in haar repertoire enkele inspirerende projecten voor het realiseren van een boeiende en ontdekkende muzikale wandeling doorheen het rijke Gregoriaanse repertoire.


Het ganse jaar door kunnen een bloemlezing uit het rijke Mariarepertorium of gezangen uit het Hooglied een thema zijn voor een boeiende kennismaking met het Gregoriaans.


Gedurende de maand december kunnen wij met repertoire uit de advents- en kersttijd instaan voor een stemmige muzikale voorbereiding op dit hoogfeest.


Het project “Passio Domini” is gericht op de vastenperiode en de Goede Week, en omvat de Gregoriaans Matteüspassie, met als ingelaste meditatiemomenten grote responsories en antifonen uit de Goede Weekofficies.


Eerstvolgende optredens


Zondag

31 maart 2019


Hoogmis

voor Laetarezondag


Sint-Elooiskerk

59140 Dunkerque (Fr)


11:30u


Vrijdag

5 april 2019


Auditie door Cum Jubilo

en Sowon Kim (Zuid-Korea)


Gregoriaans voor halfvasten

en de passietijd


Sint-Bertinuskerk

8970 Poperinge


19:00u

Zondag

7 april 2019


Hoogmis

gezongen door

Sowon Kim (Zuid-Korea)


Kerk Sint-Jan-ter-Biezen

Watou


10:30uZaterdag

20 april 2019

 

Paaswake

 

Kerk

Sint-Jan-ter-Biezen

 

20:00u

 

 

Contact


Bernard Deheegher


Moenaardestraat 20

8978 Watou - België


bernard.deheegher@gmail.com00 32 57- 38 82 67

00 32 477- 65 09 21

recentste update:17 maart 2019